Положення про магазин
Дата публікації:

Положення про Інтернет-магазин - www.7sun.pl

І. Загальні положення

 1. Це Положення визначає загальні умови, спосіб надання Послуг електронними засобами та продаж, що здійснюється через Інтернет-магазин www.7sun.pl. Магазином керує Павел Стернал, який веде підприємницьку діяльність під назвою 7SUN Paweł Sternal, внесений до реєстру підприємців Центрального реєстру та відомостей про господарську діяльність міністра економіки за адресою: вул. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec, NIP 6443163595, REGON 240990583, BDO 000495026, надалі іменований - Продавець.
 2. Контакт з Продавцем відбувається через:
  1. адресу електронної пошти: orders@7sun.pl;
  2. за номером телефону: +48 534 991 991;
  3. чату, доступного на сайті магазину.
 3. Це Положення є постійно доступним на веб-сайті www.7sun.pl, в спосіб, що дозволяє отримувати, відтворювати та записувати його вміст шляхом друку або збереження на носії в будь-який час.
 4. Продавець інформує, що використання Послуг, що надаються в електронному вигляді, може бути пов’язане із загрозою з боку кожного користувача мережі Інтернет, яка полягає у можливості впровадження шкідливого програмного забезпечення в інформаційно-комунікаційну систему Клієнта, а також отримання та модифікації його даних неуповноваженими особами. Щоб уникнути ризику виникнення вищезазначених загроз, Клієнт повинен використовувати відповідні технічні заходи, які мінімізують їх виникнення, зокрема антивірусні програми та мережевий захист типу firewall (брандмауер).

II. Визначення

Терміни, що використовуються в Положенні, означають:

 1. Робочі дні – це дні з понеділка по п'ятницю, за винятком святкових днів;
 2. Клієнт – підприємець у розумінні ст. 43 [1] Цивільного Кодексу, за винятком фізичних осіб, які здійснюють господарську діяльність, для яких договір про надання електронних послуг або купівлі-продажу безпосередньо пов'язаний з їх підприємницькою діяльністю, але не носить професійного характеру, що виникає, зокрема, з предмета їхньої підприємницької діяльності, яка надається на підставі положень про Центральний Реєстр та Інформації про Підприємницьку Діяльність;
 3. Цивільний кодекс – закон від 23 квітня 1964 року. (Урядовий Журнал, № 16, поз. 93 зі змінами);
 4. Обліковий запис – частина Інтернет-магазину, закріплена за даним Клієнтом, за допомогою якої Клієнт може здійснювати певні дії в рамках Інтернет-магазині;
 5. Споживач –  Клієнт, який є споживачем у розумінні ст. 22 [1] Цивільного Кодексу;
 6. Перевізник – суб'єкт або особа, яка здійснює доставлення замовленого Клієнтом Товару;
 7. Положення – даний документ;
 8. Товар – продукт, представлений в Інтернет-магазині, опис якого доступний для кожного з представлених продуктів;
 9. Договір продажу – договір продажу товару в розумінні Цивільного Кодексу, укладений між Продавцем і Клієнтом;
 10. Послуги – послуги, що надаються Продавцем Клієнтам електронними засобами в розумінні положень Закону від 18 липня 2002 р. про надання електронних послуг (Урядовий журнал № 144, ст. 1204 із змінами);
 11. Закон про надання електронних послуг – Закон від 18 липня 2002 р. про надання електронних послуг (Урядовий Журнал, № 144, поз. 1204 зі змінами);
 12. Замовлення – волевиявлення Покупця, спрямоване безпосередньо на укладення Договору купівлі-продажу, із зазначенням, зокрема, виду та кількості Товару.

ІІІ. Правила користування Інтернет-магазином

 1. Користування з Інтернет-магазину можливе за умови, що ІТ-система, що використовується Клієнтом, відповідає таким мінімальним технічним вимогам:
  1. комп'ютер або мобільний пристрій з доступом до Інтернету,
  2. доступ до електронної пошти,
  3. Інтернет-браузер Internet Explorer версії 11 або новішої, Firefox версії 28.0 або новішої, Chrome версії 32 або новішої, Opera версії 12.17 або новішої, Safari версії 1.1. або новіше,
  4. увімкнення файлів Cookie та Javascript у веб-браузері.
 2. Користування з Інтернет-магазину означає будь-яку діяльність Клієнта, яка призводить до його ознайомлення зі вмістом Магазину.
 3. Клієнт, зокрема, зобов'язаний:
  1. не надавати та не передавати вміст, заборонений законом, наприклад вміст, який пропагує насильство, є наклепницьким або порушує особисті інтереси та інші права третіх осіб,
  2. використовувати Інтернет-магазин у спосіб, який не перешкоджає його функціонуванню, зокрема, за допомогою певного програмного забезпечення або пристроїв,
  3. не вчиняти таких дій, як: надсилання або розміщення небажаної комерційної інформації (спаму) в рамках Інтернет-магазину,
  4. використовувати Інтернет-магазин у спосіб, який не є незручним для інших Клієнтів та для Продавця,
  5. використання будь-якого вмісту, що міститься в Інтернет-магазині, лише для особистого використання,
  6. використовувати Інтернет-магазин у спосіб, що відповідає нормам чинного законодавства на території Польщі, положенням Регламенту, а також загальним принципам користування Інтернет-мережі.

IV. Послуги

 1. Продавець дозволяє користуватися через Інтернет-магазин безкоштовними Послугами, які надаються Продавцем 24 години на добу, 7 днів на тиждень.
 2. Послуга ведення Облікового запису в Інтернет-магазині доступна після реєстрації. Реєстрація відбувається шляхом заповнення та прийняття реєстраційної форми, доступної на одній зі сторінок Інтернет-магазину. Договір про надання Послуги, що полягає в веденні Облікового запису в Інтернет-магазині, укладається на невизначений термін і припиняється з моменту надсилання Клієнтом вимоги про видалення Облікового запису.
 3. Клієнт може отримувати комерційну інформацію від Продавця у вигляді повідомлень, надісланих на адресу електронної пошти, надану Клієнтом (Послуга Newsletter - розсилки новин). Для цього необхідно вказати дійсну адресу електронної пошти або активувати відповідне поле у ​​формі реєстрації чи форми Замовлення. Клієнт може в будь-який час відкликати згоду на надсилання комерційної інформації. Договір про надання Послуги Newsletter укладається на невизначений термін та припиняється, коли Клієнт надсилає вимогу на видалення своєї електронної адреси з підписки на розсилку або скасування підписки за посиланням у повідомленні, надісланому в рамках Послуги Newsletter.
 4. Клієнт має можливість порівняти Товари за допомогою Послуги «Порівняй». Договір про надання Послуги, що полягає у порівнянні Товарів, укладається на певний термін і припиняється, коли Товари вилучаються зі списку «Порівняй» або Клієнт закінчує сеанс браузера.
 5. Клієнт, який має обліковий запис у магазині, має можливість надіслати запит на оцінку Товару. Договір про надання Послуги, що полягає в відправленні до Продавця запиту на оцінку вибраних Товарів, припиняється, коли Клієнт використовує кнопку «Відправити» або закінчує сеанс браузера. 
 6. Клієнт має можливість надіслати повідомлення Продавцю за допомогою форми «Запитай про товар», яка є доступною на картці кожного Товару. Договір про надання Послуги, що полягає в наданні інтерактивної форми «Запитай про товар», що дозволяє Клієнтам зв’язатися з Продавцем щодо Товару, укладається на певний термін і припиняється після відправлення повідомлення Клієнтом.
 7. Клієнт може зв’язатися з Продавцем через чат, доступний на веб-сайті Магазину. Договір про надання Послуги, що полягає в наданні інтерактивного чату, що дозволяє Клієнтам зв’язатися з Продавцем, укладається на певний термін і припиняється, коли Клієнт закриває вікно чату або залишає веб-сайт Інтернет-магазину.
 8. Продавець має право влаштовувати періодичні конкурси та акції, умови яких щоразу будуть оголошуватися на веб-сайтах Магазину. Акції в Інтернет-магазині не можна поєднувати, якщо інше не передбачено Правилами даної акції.
 9. У разі порушення Клієнтом положень цих Правил, Продавець після попереднього неефективного заклику припинити або усунути порушення, встановивши відповідний термін, може розірвати договір на надання Послуг з дотриманням 14-денного строку попередження.

V. Порядок укладання Договору продажу

 1. Інформація про Товари розміщена на веб-сайтах Магазину, зокрема їх опис, технічні та експлуатаційні параметри та ціни, є запрошенням до укладення Договору в розумінні ст. 71 Цивільного Кодексу.
 2. Усі Товари, доступні в Інтернет-магазині, є абсолютно новими та легально розміщені на польському ринку.
 3. Дії, спрямовані на укладення Договору, зокрема оформлення Замовлення, можуть виконувати лише особи, уповноважені діяти від імені Клієнта. Передбачається, що особа, яка розміщує Замовлення, є особою, уповноваженою Клієнтом на виконання цих дій.
 4. Умовою для оформлення Замовлення є наявність активного облікового запису електронної пошти, а також Облікового запису в Магазині та вхід в цей Обліковий запис.
 5. У разі оформлення Замовлення через форму Замовлення, доступну на веб-сайті Інтернет-магазину, Замовлення подається Продавцю Клієнтом в електронній формі і є пропозицією укласти Договір продажу Товарів, що є предметом Замовлення. Пропозиція, подана в електронній формі, є обов’язковою для Клієнта, якщо на вказану Клієнтом електронну адресу Продавець надсилає підтвердження прийняття Замовлення, що є декларацією Продавця про прийняття пропозиції Клієнта, тому з моменту отримання Клієнтом такого підтвердження Договір продажу вважається укладеним.
 6. Оформлення Замовлення в Інтернет-магазині по телефону, електронною поштою або шляхом відправки повідомлення за допомогою контактної форми відбувається в робочі дні та години, зазначені на веб-сайті Інтернет-магазину. Для цього Клієнт повинен:
  1. надати під час телефонної розмови в тексті електронного листа або в тексті повідомлення, надісланого через контактну форму, Продавцю назву Товару з числа Товарів на веб-сайті Магазину та його кількість,
  2. вказати спосіб доставки та спосіб оплати із способів доставки та оплати, наданих на веб-сайті Магазину,
  3. надати дані, необхідні для обробки Замовлення, зокрема: ім’я та прізвище, місце проживання та адресу електронної пошти.
 7. Інформація про загальну вартість Замовлення, зазначена в пункті вище, надається Продавцем щоразу в усній формі після виконання всього Замовлення або шляхом повідомлення електронною поштою з інформацією про те, що укладення Клієнтом Договору купівлі-продажу тягне за собою зобов'язання оплатити замовлений Товар, у цей момент укладено Договір продажу.
 8. Договір купівлі-продажу укладено польською мовою, зміст якого відповідає Положенню.
 9. Продавець залишає за собою право відмовити у виконанні Замовлення, зокрема, якщо Замовлення не містить усіх відповідних даних, коли Клієнт запізнюється з будь-яким платежем Продавцю або з інших причин, зазначених Продавцем.
 10. Про відмову від виконання Замовлення, незалежно від причини, Продавець повідомить Клієнта по телефону або електронною поштою.
 11. Продавець може в будь-який час повністю або частково відмовитися від Договору. У разі, якщо Замовлення виконується частинами, відкликання має силу лише щодо частини Замовлення, яка не була виконана, і зокрема, яка не була доставлена ​​Перевізнику, за винятком випадків, коли зміст заяви Продавця про відмову від Угоди вказує на інше.
 12. Продавець за своїм вибором надсилає заяву про вихід з Договору, зазначену в пункті 11 вище, електронною поштою на адресу електронної пошти, зазначену Клієнтом у Замовленні.

VI. Доставка

 1. Поставка Товару включає територію Республіки Польща, територію Європейського Союзу та європейські країни, що не є членами ЄС. Доставка здійснюється за адресою, вказаною Замовником при оформленні Замовлення.
 2. Доставка Товарів обмежена територією Польщі і здійснюється за адресою, зазначеною Клієнтом при оформленні Замовлення.
 3. Доставка Товарів здійснюється через Перевізника, тобто через кур’єрську компанію, експедиторську компанію або власним транспортом Продавця. Клієнт може забрати Товари в пункті самостійного вивезення Продавця.
 4. Якщо для Товарів, на які поширюється дія Замовлення, передбачено інший термін виконання, найдовший період застосовується до всього Замовлення.
 5. З моменту передачі Перевізнику Товарів, що є предметом Замовлення, на Клієнта переходять вигоди та обтяження, пов’язані з товаром, а також ризик випадкової втрати або пошкодження речей.
 6. Доставка здійснюється в Робочі дні. Продавець може індивідуально домовитися про доставку з Клієнтом також у інші дні, крім Робочих.
 7. Доставка Товарів відбудеться в термін, зазначений Продавцем.
 8. Клієнт зобов'язаний перевірити стан Товарів після отримання їх доставки. У разі підтвердження пошкоджень або інших заперечень під час отримання Товару, у присутності Перевізника має бути складений протокол заперечень із зазначенням точної кількості та виду Товарів та їх пошкодження відповідно до процедури, що прийнята у даного Перевізника.
 9. Продавець не несе відповідальності за дії Перевізника.
 10. Продавець не несе відповідальності за збитки, спричинені неправильними або неповними даними, наданими Клієнтом під час оформлення Замовлення, а також спричинені неправильним наданням контактних даних або адреси доставки.
 11. Передбачається, що особа, яка забирає Товар від імені Клієнта, є особою, уповноваженою ним на одержання поставки та підписання документу доставки (накладної) від його імені, а також на здійснення інших пов’язаних з ними дій.
 12. У разі, якщо Клієнт одноразово не забирає Замовлені Товари, якщо вони були доставлені через посередництво Перевізника, Продавець може за власним бажанням встановити іншу дату отримання або доставки Замовлення або негайно розірвати Договір з Клієнтом, або відступити від Договору на умовах, визначених цим Положенням. Крім того, Клієнт зобов’язаний сплатити витрати, понесені Продавцем у зв’язку з неотриманням ним Товарів, зазначених в цьому підпункті, а також вартість відправлення Товару.
 13. Клієнт зобов'язується сплатити всі витрати, понесені Продавцем у зв'язку з неотриманням замовлених Клієнтом Товарів.
 14. Продавець не несе відповідальності за будь-які збитки, заподіяні Клієнтом в результаті очікування завантаження транспорту, організованого Клієнтом, в результаті недотримання дати отримання Товару, зазначеної в Замовленні або зазначеної Продавцем.
 15. Продавець надає Клієнту електронний рахунок-фактуру.

VII. Ціни та способи оплати

 1. Ціни Товару вказані в польських злотих і включають всі складові, в тому числі ПДВ, митні збори та інші платежі. У випадку з іноземними Підрядниками ціна вказана в євро.
 2. Клієнт може вибрати такі способи оплати:
  1. банківський переказ на банківський рахунок Продавця (у цьому випадку виконання Замовлення розпочнеться після того, як Продавець відправить Клієнту підтвердження прийняття Замовлення, а відправлення буде здійснено відразу після зарахування коштів на банківський рахунок Продавця і комплектації замовлення);
  2. готівка при особистому отриманні - оплата в пункті особистого отримання Продавця (у цьому випадку виконання Замовлення буде здійснено відразу після того, як Продавець надішле Клієнту підтвердження прийняття Замовлення, а Товар буде виданий в пункті особистого отримання Продавця);
 3. Продавець також може дозволити Підприємцю спосіб оплати, який передбачає відстрочення платежу, надалі іменований «Торговий кредит». У цьому випадку виконання Замовлення розпочнеться після того, як Продавець відправить Клієнту підтвердження прийняття Замовлення, при цьому відправлення буде здійснено відразу після комплектації замовлення); Термін оплати визначається індивідуально з Підприємцем. Термін оплати не може перевищувати 90 днів.
 4. Рішення про надання Торгового кредиту та його умови, зокрема його максимальна сума та термін платежу, приймаються Продавцем індивідуально для кожного Клієнта.
 5. Для отримання інформації про те, як подати запит на Торговий кредит, Клієнт зв’язується з Продавцем індивідуально.
 6. Продавець може відмовити Клієнту у наданні Торгового кредиту або змінити його суму в будь-який час без пояснення причини. Вищезазначений запис не поширюється на Договори продажу, укладені до зміни розміру Торгового кредиту Продавцем. Інформація про відмову у наданні Торгового кредиту або про зміну його розміру надається Продавцем електронною поштою на адресу Клієнта, зазначену Клієнтом під час контакту з Торговим помічником.
 7. Клієнт не повинен утримувати або віднімати будь-які суми, необхідні або належні Продавцю за будь-яким іншим зобов'язанням між ним та Продавцем або з винагороди, на яку Продавець має право від Клієнта, якщо Сторони не домовилися про інше в рамках окремих домовленостей.
 8. Продавець має право призупинити виконання Замовлення або доставку Товару або може відмовитися від Договору повністю або частково, у разі затримки Клієнтом платежів Продавцю. З цієї причини Клієнт не має права на будь-які поточні або майбутні претензії щодо відшкодування збитків або втраченої вигоди, які можуть виникнути у зв’язку з призупиненням поставок.

VIII. Відповідальність, недоліки Товару

 1. Гарантія на недоліки, зазначені в Цивільному кодексі, виключена.
 2. Продавець не несе відповідальності, зокрема, у разі зберігання, транспортування або використання Товару в спосіб, що не відповідає інформації, що міститься в описі Товару та етикетках Товару.
 3. Відповідальність Продавця за втрачену вигоду перед Клієнтом виключена.
 4. Будь-яка відповідальність Продавця, що випливає з Договору продажу або надання Послуг Клієнту, обмежується половиною суми, що випливає з останнього Замовлення, розміщеного Клієнтом.
 5. Клієнт не має права пред'являти будь-які претензії до Продавця через претензії третіх осіб, що виникають у результаті використання Товару.

IX. Претензії щодо надання електронних послуг

 1. Клієнт може подавати претензії Продавцю у зв’язку з функціонуванням Магазину та використанням Послуг. Претензії можуть бути подані в письмовій формі за адресою: 7SUN Paweł Sternal, ul. Wiejska 49, 41-400 Czeladź, на адресу електронної пошти: orders@7sun.pl, номер телефону +534 991 991 
 2. У скарзі Клієнт повинен вказати своє ім'я та прізвище, адресу для кореспонденції, тип та опис проблеми.
 3. Продавець зобов’язується розглянути кожну скаргу протягом 14 днів, а якщо це було неможливо, повідомити Клієнта протягом цього терміну, коли скарга буде розглянута. У разі виявлення недоліків у рекламації, Продавець повідомляє Клієнта про необхідність доповнити її в необхідному обсязі протягом 7 днів з дати отримання Клієнтом цього звернення.

X. Гарантії

 1. Товари можуть мати гарантію виробника.
 2. У випадку Товарів, на які поширюється гарантія, інформація про наявність та зміст гарантії та термін, на який вона була надана, щоразу відображається в описі Товару на веб-сайтах Магазину.

XI. Інтелектуальна власність

 

 1. Клієнт погоджується не використовувати торгові марки, товарні знаки чи символи Продавця без попередньої згоди Продавця.
 2. Усі креслення, специфікації, технічні документи, рекламні матеріали чи інші матеріали, надані Продавцем Клієнту або публічно є виключною власністю Продавця. Клієнт не буде вносити зміни до цих матеріалів без попередньої згоди Продавця.
 3. Клієнт самостійно або на підставі відповідного дозволу надає Продавцю безкоштовну, невиключну та необмежену за часом і територією ліцензію на логотип діяльності Клієнта, щоб використовувати його для власних цілей Продавця в наступних областях: використання: запис, відтворення будь-якою технікою, занесення твору в пам'ять комп'ютера та в комп'ютерну мережу, публічний показ або відтворення в мережі Інтернет, зокрема на веб-сайтах Продавця.
 4. Клієнт погоджується розмістити вищезазначене дані в списку клієнтів Продавця, доступному, зокрема, на веб-сайти Продавця.

XII. Захист персональних даних

Персональні дані, надані Клієнтами, збираються та обробляються Продавцем відповідно до чинного законодавства та відповідно до Політики конфіденційності, доступної на веб-сайті Магазину.

XIV. Прикінцеві положення

 1. Клієнт зобов’язаний негайно повідомити Продавця про будь-які зміни адрес доставки, повноважень, довіреностей під страхом визнання дійсною кореспонденцією та виконання Замовлень, розміщених раніше уповноваженими або уповноваженими особами, та визнання за здійснену доставку, надану на останню вказану адресу.
 2. Усі права на Інтернет-магазин, включаючи власні авторські права, права інтелектуальної власності на його назву, Інтернет-домен, веб-сайт Інтернет-магазину, а також на форми та логотипи належать Продавцю, і їх використання може відбуватися лише у визначеному та згодний з Положенням спосіб.
 3. Якщо будь-яка з умов Положення буде вважатися недійсною, незаконною або невиконаною у будь-якій сфері, це не впливає на чинність інших умов Положення.
 4. Усі питання та спори, що виникають із Замовлень чи Договорів, укладених між Продавцем та Клієнтом, зокрема щодо встановлення існування правовідносин між Продавцем та Клієнтом, їх виконання, припинення, анулювання та вимоги відшкодування збитків за невиконання або неналежне виконання Замовлення чи Договору є виключною юрисдикцією компетентних судів Польщі та польського законодавства.
 5. Єдиний суд, компетентний вирішувати будь-які спори, що випливають з Договорів або виконання Замовлень, укладених між Продавцем і Клієнтом, буде вирішуватися судом, компетентним за місцем проживання Продавця.
 6. У питаннях, не передбачених цим Положенням, застосовуються положення Цивільного Кодексу.
 7. Зміст цього Положення може змінюватися. Зміни до Положення набирають чинності з дня їх опублікування на сайті Продавця. Зміни не поширюються на Замовлення, розміщені до дати набрання чинності Положенням.
payment