Regulamentul magazinului
Data de publicare:

I. Dispoziții generale

 1. Prezentul Regulament definește condițiile generale, modul de furnizare a Serviciilor prin mijloace electronice și de vânzări efectuate prin intermediul Magazinului Online www.7sun.pl. Magazinul este condus de Paweł Sternal, care desfășoară activitatea comercială sub firma 7SUN Paweł Sternal, înscris în registrul antreprenorilor din Registrul Central și Informații despre Activitatea Comercială, ținut de ministrul competent pentru economie la adresa din ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec, Polonia,  NIP 6443163595, REGON 240990583, BDO 000495026, denumit în continuare Vânzător. 

 2. Contactul cu Vânzător se efectuează prin:  

a. adresa de e-mail: orders@7sun.pl                                                                   

b. la telefon: +48 534 991 991                                                                                   

c. chat disponibil pe site-ul magazinului

 1. Prezentul Regulament este disponibil în mod continuu pe site-ul www.7sun.pl, într-un mod care să permită în orice moment vizitarea, redarea și înregistrarea conținutului acestuia prin tipărirea sau salvarea pe un suport.
 2. Vânzătorul informează că utilizarea Serviciilor furnizate pe cale electronică poate produce o amenințare pentru fiecăre utilizator al Internetului, constând în posibilitatea introducerii de software rău intenționat în sistemul de informare și comunicare al Clientului și obținerea și modificarea datelor acestuia de către persoanele neautorizate. Pentru a evita riscul amenințărilor menționate mai sus, Clientul ar trebui să utilizeze măsuri tehnice adecvate care să reducă la minimum apariția acestora, în special programe antivirus și bariera de securitate de tip firewall.                   

II. Definiții

Noțiunile utilizate în Regulament au următoarele semnificații:

 1. Zile de lucru – acestea sunt zile de luni până vineri, excluzând sărbătorile legale;

 2. Client – antreprenor în sensul art. 43 [1] din Codul civil, cu excepția persoanelor fizice care desfășoară activitatea comercială individuală, pentru care Contractul de furnizare de Servicii pe cale electronică sau de vânzări este legat direct de activitatea lor comercială, dar nu are caracter profesional, rezultând în special din obiectul activității lor comerciale, pus la dispoziție în baza prevederilor privind Registrul Central și Informațiile despre Activitatea Comercială;      
 3. Cod civil – legea din 23 aprilie 1964 r. (Jurnal de Legi Nr. 16, poz. 93 cu modif.);
 4. Cont – o parte a Magazinului Online atribuită unui anumit Client, prin care Clientul poate desfășura activități determinate în cadrul Magazinului Online;
 5. Consumator –Un client care este consumator în sensul art. 22[1] din Codul civil;
 6. Transportator – entitatea sau persona care livrează Bunurile comandate de Client;
 7. Regulamet – prezentul document;
 8. Bunuri – produsul prezentat în Magazinul Online, a cărui descrierea este disponibilă la fiecare dintre produsele prezentate;
 9. Contract de vânzare – Contractul de vânzare a Bunurilor în sensul Codului civil, încheiat între Vânzător și Client;
 10. Servicii – servicii prestate de către Vânzător pentru Clienți prin mijloace electronice în sensul prevederilor Legii din 18 iulie 2002 privind furnizarea de servicii pe cale electronică (Jurnalul de Legi nr. 144, poz. 1204, cu mod.);
 11. Legea privind furnizarea de servicii pe cale electronică – Legea din 18 iulie 2002 privind furnizarea de servicii pe cale electronică (Jurnalul de Legi nr. 144, poz. 1204, cu mod.);
 12. Comandă – declarația de voință a Clientului, care vizează direct încheierea Contractului de vânzare, specificând în special tipul și cantitatea Bunurilor.

III. Principii de utilizare a Magazinului Online

 1. Utilizarea Magazinului Online este posibilă cu condiția ca sistemul teleinformatic utilizat de Client să îndeplinească următoarele cerințe tehnice minime:

  1. computer sau dispozitiv mobil cu acces la Internet,

  2. acces la poșta electronică,
  3. browser web Internet Explorer versiunea 11 sau mai recentă, Firefox versiunea 28.0 mai recentă, Chrome versiunea 32 mai recentă, Opera versiunea 12.17 mai recentă, Safari versiunea 1.1. mai recentă,
  4. activarea cookie-urilor și Javascript în browserul web.
 2. Utilizarea Magazinului Online înseamnă orice activitate a Clientului care conduce la familiarizarea acestuia cu conținutul Magazinului.
 3. Clientul are în special următoarele obligații:
  1. să nu furnizeze sau să nu transmită conținut interzis de lege, de exemplu conținutul care promovează violența, este defăimător sau încalcă drepturile personale și alte drepturi ale terților,
  2. să utilizeze Magazinul Online într-un mod care să nu perturbe funcționarea acestuia, în special prin utilizarea de software sau dispozitive specifice,
  3. să nu întreprindă acțiuni precum: distribuirea sau postarea în cadrul Magazinului Online a unor informații comerciale nesolicitate (spam)
  4. să utilizeze Magazinul Online într-un mod care să nu fie incomod pentru alți Clienți și pentru Vânzător,
  5. să utilizeze orice conținut din Magazinul Online numai pentru uz personal,
  6. să utilizeze Magazinul Online într-un mod conform cu prevederile legii în vigoare pe teritoriul Republicii Polone, cu prevederile Regulamentului, precum și cu principiile generale de utilizare a Internetului.

IV. Servicii

 1. Prin Magazinul Online, Vânzătorul permite utilizarea Serviciilor gratuite, care sunt furnizate de Vânzător 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.

 2. Serviciul de administrare a unui Cont în Magazinul Online este disponibil după înregistrare. Înregistrarea se face prin completarea și acceptarea formularului de înregistrare, disponibil pe una dintre paginile Magazinului Online. Contractul de prestare a Serviciului constând în administrarea unui Cont în Magazinul Online se încheie pe perioadă nedeterminată și se reziliază în momentul în care Clientul trimite o solicitare de ștergere a Contului.

 3. Clientul poate primi informatii comerciale de la Vanzator sub forma unor mesaje trimise la adresa de e-mail furnizata de Client (Serviciul Newsletter). În acest scop, trebuie să furnizați o adresă de e-mail corectă sau să activați câmpul corespunzător din formularul de înregistrare sau Formularul de comandă. Clientul își poate retrage în orice moment consimțământul pentru trimiterea de informații comerciale. Contractul de furnizare a Serviciului Newsletter se încheie pe perioadă nedeterminată și se reziliază în momentul în care Clientul trimite o solicitare de ștergere a adresei sale de e-mail din abonamentul Newsletter sau de dezabonare folosind link-ul indicat în mesajul transmis în cadrul Serviciului Newsletter.                  
 4. Clientul poate compara Bunurile prin intermediul Serviciului Comparare. Contractul de prestare a Serviciului constând în compararea Bunurilor este încheiat pe o perioadă determinată de timp și încetează în momentul în care Bunurile sunt scoase din lista „Comparare” sau clientul încheie sesiunea browserului.
 5. Clientul care are un cont în magazin, are opțiunea de a trimite o solicitare de evaluare a Bunurilor. Contractul de furnizare a Serviciului constând în trimiterea unei întrebări către Vânzător privind evaluarea Bunurilor selectate se reziliază atunci când Clientul folosește tasta „Trimite” sau încheie sesiunea browserului.
 6. Clientul poate trimite mesaje Vânzătorului folosind formularul „Solicitare Bunuri” disponibie pe fișa fiecărui Produs. Contractul de furnizare a Serviciului constând în partajarea unui formular interactiv „Solicitare Bunuri” care permite Clienților să-l contacteze pe Vânzătorul cu privire la Bunuri, se încheie pe o perioadă determinată și se reziliază la odată cu trimiterea mesajului de către Client. .
 7. Clientul poate contacta Vânzătorul prin chat disponibil pe site-ul Magazinului. Contractul de furnizare a Serviciului constând în partajarea unui chat interactiv care le permite Clienților să contacteze Vânzătorul, se încheie pe o perioadă determinată și se reziliază în momentul în care Clientul închide fereastra de chat sau părăsește site-ul Magazinului Online.
 8. Vânzătorul are dreptul de a organiza concursuri și promoții ocazionale, ale căror condiții vor fi anunțate de fiecare dată pe site-urile Magazinului. Promoțiile din Magazinul online nu pot fi combinate, cu excepția cazului în care Regulamentul unei anumite promoții prevede altfel.
 9. În cazul încălcării de către Client a prevederilor prezentului Regulament, Vânzătorul, după o chemare fără efect de a înceta sau înlătura încălcările, cu indicarea unui termen limită adecvat, poate rezilia contractul de furnizare a Serviciilor cu un preaviz de 14 zile.

V. Procedura de încheiere a Contractului de vânzare  

 1. Informațiile despre Bunurile furnizate pe site-urile Magazinului, în special descrierile acestora, parametrii tehnici și utili, precum prețurile, constituie o invitație la încheierea unui Contract, în sensul art. 71 din Codul civil.

 2. Toate Bunurile disponibile în Magazinul Online sunt noi și au fost introduse legal pe piața poloneză.

 3. Acțiunile care vizează încheierea Contractului, și în special plasarea unei Comenzi, pot fi efectuate numai de către persoane autorizate corespunzător să acționeze în numele Clientului. Se admite că persoana care plasează Comanda este o persoană autorizată de către Client să efectueze aceste activități.
 4. Condiția de a plasa o Comandă este să aveți un cont de e-mail activ, precum și un Cont în Magazin și să vă conectați la acesta.
 5. În cazul plasării unei Comenzi prin formularul de Comandă disponibil pe site-ul Magazinului Online, Comanda este plasată la Vânzător de către Client în formă electronică și constituie o ofertă de încheiere a unui Contract de vânzare a Bunurilor care constituie obiectul Comenzii. Oferta depusă în formă electronică este obligatorie pentru Client, dacă Vânzătorul trimite la adresa de e-mail furnizată de Client o confirmare de acceptare a Comenzii, care constituie declarația Vânzătorului de acceptare a ofertei Clientului și din momentul primirii acesteia de către Client, se încheie un Contract de vânzare.
 6. Plasarea unei Comenzi în Magazinul Online prin telefon, prin trimiterea unui e-mail sau prin trimiterea mesajului prin intermediul formularului de contact, are loc în Zilele de lucru și orele indicate pe site-ul Magazinului Online. În acest scop, clientul trebuie:
  1. să furnizeze în timpul unei convorbiri telefonice, în textul unui mesaj de e-mail sau în textul unui mesaj trimis prin intermediul formularului de contact, adresate la Vânzător, denumirea Produsului dintre Bunurile aflate pe site-ul Magazinului și cantitatea acestuia,
  2. să indice modul de livrare și modalitatea de plată dintre modalitățile de livrare și plată indicate pe site-ul Magazinului,
  3. să furnizeze datele necesare realizării Comenzii, în special: numele și prenumele, locul de reședință și adresa de e-mail.
 7. Informația cu privire la valoarea totală a Comenzii, la care se face referire la punctul de mai sus, este furnizată de fiecare dată de către Vânzător verbal după finalizarea întregii Comenzi sau prin anunțarea printr-un mesaj de e-mail împreună cu informația că încheierea Contractului de vânzare de către Client atrage obligatia de a achita Bunurile comandate, Contractul de vânzare fiind încheiat în acest moment.
 8. Contractul de vânzare este încheiat în limba polonă, cu conținutul în conformitate cu Regulamentul.
 9. Vânzătorul își rezervă dreptul de a refuza realizarea Comenzii, în special în cazurile în care Comanda nu conține toate datele relevante, Clientul întârzie cu vreo plată către Vânzător sau din alte motive indicate de către Vânzător.
 10. Vânzătorul îl va informa pe Client despre refuzul de a executa Comanda, indiferent de motiv, prin telefon sau e-mail.
 11. Vânzătorul se poate retrage din Contract în totalitate sau parțial în orice moment. În cazul în care Comanda este realizată parțial, retragerea are efect numai referitor la aceea parte din Comandă care nu a fost realizată și, în special, la aceea parte care nu a fost eliberată Transportatorului, cu excepția cazului în care conținutul declarației Vânzătorului referitor la retragere din Contract indică altfel.
 12. Vânzătorul, după alegerea sa, transmite declarația de retragere din Contract, la care se face referire la punctul 11 ​​de mai sus, prin mesaj de e-mail la adresa de e-mail indicată de Client în Comanda.     

VI. Livrare

 1. Livrarea de bunuri include teritoriul Republicii Polone, teritoriul Uniunii Europene și țările europene care nu fac parte din Uniunea Europeană. Livrarea se face la adresa indicată de client la momentul plasării comenzii.

 2. Livrarea Bunurilor este limitată la teritoriul Republicii Polone și se efectuează la adresa indicată de Client la plasarea Comenzii.

 3. Livrarea Bunurilor are loc prin intermediul Transportatorului, adică printr-o companie de curierat, o companie transportatoare sau cu transportul propriu al Vânzătorului. Clientul poate ridica Bunurile de la punctul personal de eliberare al Vânzătorului.
 4. Dacă pentru Bunurile incluse în Comandă este prevăzută o perioadă diferită de realizare, cea mai lungă perioadă se va aplica întregii Comenzi.
 5. Din momentul de eliberare către Transportator a Bunurilor care fac obiectul Comenzii, beneficiile și sarcinile legate de Bunuri și riscul de pierdere sau deteriorare accidentală a Bunurilor se transferă Clientului.
 6. Livrarea este realizată in Zile de lucru. Vânzătorul poate conveni livrarea în mod individual cu Clientul și în alte zile decât Zilele de lucru.
 7. Livrarea Bunurilor va avea loc la data indicată de Vânzător.
 8. După primirea Bunurilor, Clientul este obligat să verifice starea acestora. În cazul în care constată deteriorări sau are alte obiecții la primirea Bunurilor, trebuie întocmit în prezența Transportatorului un process verbal de obiecții, care să precizeze cu exactitate numărul și tipul Bunurilor și deteriorările acestora în conformitate cu procedura în vigoare la Transportatorul în cauză.
 9. Vânzătorul nu este responsabil pentru acțiunile Transportatorului.
 10. Vânzătorul nu este răspunzător pentru daune rezultate din datele incorecte sau incomplete furnizate de Client la plasarea Comenzii, precum și cauzate de datele de contact sau adresa de livrare indicate incorect.
 11. Se admite că persoana care primește Bunurile în numele Clientului este autorizată de acesta să ridice livrarea și să semneze documentul de livrare în numele său, precum și să desfășoare alte activități conexe.
 12. În cazul în care Clientul nu reușește să ridice Bunurile Comandate o singură dată, dacă acestea au fost livrate prin intermediul Transportatorului, Vânzătorul poate, la alegerea sa, să stabilească un alt termen de primire sau livrare a Comenzii sau să rezilieze Contractul cu Clientului imediat sau să se retragă din Contract, în condițiile prevăzute în prezentul Regulament. De asemenea, Clientul este obligat să plătească costurile suportate de Vânzător pentru neridicarea Bunurilor menționate în acest punct și costul de expediere a Bunurilor.
 13. Clientul se obligă să plătească toate costurile suportate de Vânzător pentru neridicarea Bunurilor comandate de către Client.
 14. Vânzătorul nu este responsabil pentru eventualele daune cauzate de Client ca urmare a așteptării încărcării cu transportul organizat de Client, ca urmare a nerespectării datei de ridicare a Bunurilor indicate in Comanda sau specificate de către Vânzătorul.
 15. Vânzătorul furnizează Clientului o factură electronică.

VII. Localizator GPS

 1. Vânzătorul își rezervă dreptul de a instala gratuit un emițător GPS sau alt dispozitiv de localizare pe bunurile selectate de vânzător și achiziționate de cumpărător. Instalarea unui dispozitiv care permite determinarea amplasamentului bunurilor se realizează numai în scopul protejării bunurilor împotriva furtului, pierderii sau altor evenimente accidentale în timpul transportului de la sediul vânzătorului la cumpărător.

 2. Vânzătorul este obligat să accepte datele trimise de dispozitivele de localizare instalate pe bunurile achiziționate de cumpărător în vederea prelucrării ulterioare.

 3. Regulile de transfer al datelor dispozitivelor de localizare, volumul și conținutul acestora, precum și momentul transferului către server sunt determinate de software-ul intern și capacitățile sistemului de prelucrare a datelor. Datele de localizare GPS sunt prelucrate până la livrarea bunului către cumpărător și apoi până când cumpărătorul returnează dispozitivul GPS vânzătorului. După această perioadă, datele primite de la dispozitivul de localizare GPS sunt șterse din bazele de date ale vânzătorului.
 4. Cumpărătorul îi dă vânzătorului dreptul de a prelucra și păstra toate datele necesare pentru buna desfășurare a serviciului pe durata activității dispozitivului de localizare GPS.
 5. Vânzătorul are dreptul să utilizeze datele primite doar în propriile scopuri legate de monitorizarea rutei de transport a mărfurilor și de protecția acestora împotriva furtului, pierderii sau altor evenimente accidentale în timpul transportului. Vânzătorul poate transfera aceste date exclusiv autorităților responsabile cu aplicarea legii (inclusiv poliției), procurorilor și autorităților judiciare.
 6. După livrarea mărfurilor către cumpărător, vânzătorul îl va informa prin telefon sau prin e-mail cu privire la amplasamentul dispozitivului GPS. Cumpărătorul este obligat să returneze imediat dispozitivul de localizare GPS vânzătorului, pe cheltuiala acestuia sau utilizând o plic special pregătită în acest scop și furnizată de vânzător în același timp cu mărfurile achiziționate.
 7. Dispozitivul de localizare GPS este proprietatea exclusivă a vânzătorului, iar în caz de distrugere, deteriorare sau neîntoarcere în stare de funcționare, cumpărătorul este obligat să despăgubeasc ă daunele în valoare de ............
 8. Vânzătorul se angajează să înregistreze și să afișeze corect datele.
 9. Prin înregistrarea datelor se înțelege recepționarea datelor de la dispozitivele de localizare prin intermediul sistemului GSM și stocarea acestora în baza de date.
 10. Vânzătorul nu este responsabil față de terți pentru daunele care pot rezulta din utilizarea ilegală sau incorectă a localizatoarelor și a datelor pe care le colectează.
 11. Modificările aduse prezentelor condiții generale intră în vigoare de la momentul publicării lor pe site-ul web.
 12. Pentru orice litigiu derivat din executarea prezentei înțelegeri, este competent tribunalul de la sediul vânzătorului.

 VIII. Prețuri și modalități de plată

 1. Prețurile bunurilor sunt exprimate în zloți polonezi și includ toate componentele, inclusiv TVA, taxe vamale și alte taxe. În cazul contractanților străini, prețul este exprimat în euro.

 2. Clientul poate alege următoarele modalități de plată:

  transfer bancar în contul bancar al Vânzătorului (în acest caz, realizarea Comenzii va începe după ce Vânzătorul trimite Clientului confirmarea acceptării Comenzii, iar expedierea se va face imediat după ce fondurile sunt creditate în contul bancar al Vânzătorului iar Comanda este alcătuită)
 3. în numerar la ridicarea personală - plata la punctul de ridicare personală al Vânzătorului (în acest caz, realizarea Comenzii se va face imediat după ce Vânzătorul trimite Clientului confirmarea acceptării Comenzii, iar Bunurile vor fi eliberate la punctul de ridicare personală al Vânzătorului);
 4. Vânzătorul poate înlesni Antreprenorului și o metodă de plată, care să cuprindă plată amânată, denumită în continuare „Credit comercial”. În acest caz, realizarea Comenzii va începe după ce Vânzătorul trimite către Antreprenor confirmarea Comenzii, iar expedierea se va face imediat după alcătuirea Comenzii. Data plății va fi convenită individual cu Antreprenorul. Termenul de plată nu poate depași 90 de zile.
 5. Decizia de acordare a unui Credit comercial și condițiile acestuia, în special suma sa maximă și data plății, este eliberată de Vânzător fiecărui Client în mod individual.
 6. Pentru a obține informații despre modul de depunere a unei solicitări de acordare a Creditului comercial, Clientul contactează Vânzătorul individual.
 7. Vânzătorul poate refuza să acorde Clientului un Credit comercial sau să modifice cuantumul acestuia în orice moment, fără a aduce vreun motiv. Prevederea de mai sus nu se aplică Contractelor de vânzare încheiate înainte de modificarea sumei Creditului comercial de către Vânzător. Informațiile despre refuzul de a acorda un Credit comercial sau despre modificarea cuantumului acestuia sunt furnizate de către Vânzător prin e-mail la adresa Clientului indicată de Client în timpul contactului cu Asistentul comercial.
 8. Clientul nu va deduce sau scade sumele revendicate sau datorate de la Vânzător, în cadrul unei alte obligații care îl leagă de Vânzător sau din remunerația la care Vânzătorul are dreptul de la Client, cu excepția cazului în care Părțile au convenit altfel în baza unor înțelegeri separate. 
 9. Vânzătorul are dreptul de a suspenda realizarea Comenzilor sau livrarea Bunurilor sau se poate retrage din Contract în întregime sau parțial, în cazul întârzierii plăților de către Client către Vânzător. Din acest motiv, Clientul nu are dreptul la nicio revendicare curentă sau viitoare pentru daune sau beneficii pierdute care ar putea apărea în legătură cu suspendarea livrărilor.

IX. Responsabilitate, defectele Bunurilor  

 1. Garanția  legală pentru defecte la care se referă Codul civil, este exclusă.

 2. Vânzătorul nu va purta responsabilitate, în special, în cazul depozitării, transportului sau utilizării Bunurilor contrar informațiilor conținute în descrierea Bunurilor și pe etichetele Bunurilor.

 3. Responsabilitatea Vânzătorului pentru beneficiile pierdute de către Client este exclusă.
 4. Orice responsabilitate a Vânzătorului care rezultă din Contractul de vânzare sau furnizarea de Servicii către Client este limitată la jumătatea sumei care figurează pe ultima Comandă plasată de Client.
 5. Clientul nu are dreptul la nicio revendicare față de Vânzător în urma pretențiilor terților care rezultă din utilizarea Bunurilor.

 X. Reclamațiile privind furnizarea serviciilor pe cale electronică

 1. Clientul poate depune reclamații către Vânzător în legătură cu funcționarea Magazinului și utilizarea Serviciilor. Reclamațiile pot fi depuse în scris la următoarea adresă: 7SUN Paweł Sternal, ul. Wiejska 49, 41-253 Czeladź, Polonia, la adresa de e-mail: orders@7sun.pl, numărul de telefon +534 991 991.

 2. În reclamație, Clientul trebuie să furnizeze numele și prenumele, adresa de corespondență, tipul și descrierea problemei reclamate.

 3. Vânzătorul se obligă să analizeze fiecare reclamație în termen de 14 zile, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, să-l informeze pe Clientul în această perioada când va fi soluționată reclamația. În cazul unor lipsuri în reclamație, Vânzătorul va cere Clientului completarea acesteia, în măsura necesară, în termen de 7 zile de la data primirii cererii de către Client.

 XI. Garanții

 1. Bunurile pot avea garanția producătorului.

 2. În cazul Bunurilor acoperite de garanție, informațiile despre existența și conținutul garanției precum și perioada pentru care aceasta a fost acordată, sunt de fiecare dată prezentate în descrierea Bunurilor de pe site-urile Magazinului.  

XII. Proprietate intelectuală 

 1. Clientul se obligă să nu folosească mărcile, marcajele comerciale sau simbolurile Vânzătorului fără acordul prealabil al Vânzătorului.

 2. Orice desene, specificații, fișe tehnice, materiale publicitare sau alte materiale puse la dispoziția Clientului sau publicului de către Vânzător, constituie proprietatea exclusivă a Vânzătorului. Clientul nu va aduce modificări acestor materiale fără acordul prealabil al Vânzătorului.

 3. Clientul, pe cont propriu sau pe baza unei autorizații corespunzătoare, acordă Vânzătorului o licență gratuită, neexclusivă și nelimitată în timp și teritoriu, pentru logotipul activității Clientului, pentru a o folosi în scopurile activității proprii a Vânzătorului în următoarele domenii de utilizare: înregistrare, reproducere prin orice tehnică, introducerea operei în memoria computerului și în rețeaua de computere, afișare publică sau redare pe Internet, în special pe site-urile Vânzătorului.
 4. Clientul este de acord să includă datele menționate mai sus în lista clienților Vânzătorului, disponibilă, printre altele, pe site-urile Vânzătorului.

XIII. Protecția datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal, furnizate de Clienți, sunt colectate și prelucrate de către Vânzător în conformitate cu legea aplicabilă și în conformitate cu Politica de Confidențialitate disponibilă pe site-ul Magazinului.         

XIV. Dispoziții finale

 1. Clientul este obligat să notifice imediat Vânzătorul cu privire la orice modificări aduse adreselor de livrare, autorizațiilor, împuternicirilor, sub sancțiunea recunoașterii drept corespondență valabilă și realizarea Comenzilor plasate de persoane autorizate sau împuternicite anterior și recunoașterea ca livrare efectivă către ultima adresă indicată.

 2. Toate drepturile asupra Magazinului Online, inclusiv drepturile de autor materiale, drepturile de proprietate intelectuală asupra numelui său, domeniului de internet, site-ului Magazinului Online, precum și asupra formularelor și logo-urilor aparțin Vânzătorului, iar utilizarea acestora poate avea loc numai în modul specificat și conform cu Regulamentul.

 3. Dacă oricare dintre prevederile Regulamentului este considerată invalidă, ilegală sau inaplicabilă în orice domeniu, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale Regulamentului.
 4. Orice problemele și litigiile care decurg din Comenzi sau Contracte încheiate între Vânzător și Client, în special cele legate de stabilirea unui raport juridic existent între Vânzător și Client, executarea acestuia, rezilierea, anularea și cererile de despăgubire pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a Comenzii sau Contractului, sunt supuse jurisdicției exclusive a instanțelor competente din Republica Polonă și a legii poloneze.
 5. Singura instanță competentă să soluționeze orice litigii care decurg din Contractele sau realizarea Comenzilor încheiate între Vânzător și Client, este instanța competentă pentru sediul Vânzătorului.
 6. În materie care nu este reglementată de prezentul Regulament se aplică prevederile Codului civil.
 7. Conținutul prezentului Regulament se poate modifica. Modificările la Regulament intră în vigoare în ziua publicării acestuia pe site-ul Vânzătorului. Modificările nu se aplică Comenzilor plasate înainte de data intrării în vigoare a Regulamentului.
payment