Prețuri și modalități de plată
Data de publicare:

Prețuri și modalități de plată

 1. Prețurile bunurilor sunt exprimate în zloți polonezi și includ toate componentele, inclusiv TVA, taxe vamale și alte taxe. În cazul contractanților străini, prețul este exprimat în euro.
 2. Clientul poate alege următoarele modalități de plată:
  1. transfer bancar în contul bancar al Vânzătorului (în acest caz, realizarea Comenzii va începe după ce Vânzătorul trimite Clientului confirmarea acceptării Comenzii, iar expedierea se va face imediat după ce fondurile sunt creditate în contul bancar al Vânzătorului iar Comanda este alcătuită);
  2. în numerar la ridicarea personală - plata la punctul de ridicare personală al Vânzătorului (în acest caz, realizarea Comenzii se va face imediat după ce Vânzătorul trimite Clientului confirmarea acceptării Comenzii, iar Bunurile vor fi eliberate la punctul de ridicare personală al Vânzătorului);
  3. numerar la ridicarea personală - plata la punctul de ridicare personală al Vânzătorului (în acest caz, realizarea Comenzii se va face imediat după ce Vânzătorul trimite Clientului confirmarea acceptării Comenzii, iar Bunurile vor fi eliberate la punctul de ridicare personală al Vânzătorului) (plata în numerar este posibilă numai în limita a maximum 15 000 PLN)
 3. Vânzătorul poate înlesni Antreprenorului și o metodă de plată, care să cuprindă plată amânată, denumită în continuare „Credit comercial”. În acest caz, realizarea Comenzii va începe după ce Vânzătorul trimite către Antreprenor confirmarea Comenzii, iar expedierea se va face imediat după alcătuirea Comenzii. Data plății va fi convenită individual cu Antreprenorul. Termenul de plată nu poate depași 90 de zile.
 4. Decizia de acordare a unui Credit comercial și condițiile acestuia, în special suma sa maximă și data plății, este eliberată de Vânzător fiecărui Client în mod individual.
 5. Pentru a obține informații despre modul de depunere a unei solicitări de acordare a Creditului comercial, Clientul contactează Vânzătorul în mod individual.
 6. Vânzătorul poate refuza să acorde Clientului un Credit comercial sau să modifice cuantumul acestuia în orice moment, fără a aduce vreun motiv. Prevederea de mai sus nu se aplică Contractelor de vânzare încheiate înainte de modificarea sumei Creditului comercial de către Vânzător. Informațiile despre refuzul de a acorda un Credit comercial sau despre modificarea cuantumului acestuia sunt furnizate de către Vânzător prin e-mail la adresa Clientului indicată de Client în timpul contactului cu Asistentul comercial.
 7. Vânzătorul pe site-urile web ale Magazinului informează Clientul cu privire la data la care acesta este obligat să efectueze plata pentru Comandă. În cazul neplății de către Client în termenul menționat în fraza anterioară, Vânzătorul, după o cerere de plată fără efect, cu indicarea unui termen corespunzător, se poate retrage din Contract în temeiul art. 491 din Codul civil.
payment