Dodání
Datum zveřejnění:

Dodání

 1. Dodání Zboží zahrnuje území Polské republiky, území Evropské unie a evropských zemí mimo EU. Dodávka se uskuteční na adresu uvedenou zákazníkem při zadání objednávky.
 2. Zákazník si může vybrat následující způsoby dodání objednaného Zboží:
  1. prostřednictvím kurýrní společnosti;
  2. vlastní dopravou prodávajícího;
  3. osobní odběr na odběrném místě Prodávajícího po zadání kódu příjmu;
  4. prostřednictvím přepravní společnosti.
 3. Prodávající na webových stránkách Obchodu v popisu Zboží informuje Zákazníka o počtu Pracovních dnů potřebných k realizaci Objednávky a jejímu dodání, jakož i o výši poplatků za dodání Zboží.
 4. Doba dodání a realizace Objednávky se počítá v Pracovních dnech dle čl. VII odst. 2.
 5. Prodávající předává Zákazníkovi doklad o koupi.
 6. Pokud je pro Zboží, na které se vztahuje Objednávka, stanovena různá doba realizace, platí pro celou Objednávku nejdelší lhůta.
 7. V případě, že Zákazník zvolí formu dodání objednaného Zboží jako "osobní odběr na osobním odběrném místě Prodávajícího po zadání kódu pro odběr", bude na telefonní číslo uvedené Zákazníkem při registraci zaslána SMS zpráva na telefonní číslo
  obsahující kód pro individuální odběr Zboží. Příslušný kód odběru bude rovněž vyznačen na zálohové faktuře a faktuře s DPH zasílané Zákazníkovi. Odběr a vydání zakoupeného zboží Prodávajícím je možný pouze pro osobu, která se prokáže správným kódem pro odběr, a proto si Prodávající vyhrazuje právo odmítnout vydání zakoupeného zboží v případě neuvedení kódu pro odběr nebo uvedení jeho nesprávného čísla.
payment