Reklamace a vrácení zboží
Datum zveřejnění:

7SUN Paweł Sterna

ul. Wiejska 49

41-253 Czeladź​    
e-mail: complaints@7sun.pl
tel.: +48 574 327 004

....................................., dne .....................................

 

Jméno a příjmení spotřebitele (-ů):

..........................................................................

Adresa spotřebitele (-ů)

..........................................................................


 

Reklamace zboží
Tímto oznamují, že mnou zakoupené dne ...................................... produkt:

.............................................................................................................................................................. je vadný.

Vada spočívá v:

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Vada byla zjištěna dne ..................................................... .
Vzhledem k výše uvedenému na základě zákona ze dne 23. dubna 1964, občanský zákoník, žádám o:

  • výměnu zboží za nové dle čl. 561 § 1 občanského zákoníku *)
  • bezplatnou opravu zboží dle čl. 561 § 1 občanského zákoníku  *)
  • snížení ceny zboží o částku ..................................... (slovy: ............................................................................................................) PLN. Žádám o vrácení uvedené částky na účet............................................................................................................... / poštovní poukázkou na mou adresu dle čl. 560 § 1 občanského zákoníku  *)
  • odstupuji od smlouvy a žádám o vrácení ceny zboží na účet ............................................................................................................... / poštovní poukázkou na mou adresu dle čl. 560 § 1 občanského zákoníku  *Prohlašuji, že jsem produkt zakoupil v rámci smlouvy přímo související s mou podnikatelskou činností, a z obsahu této smlouvy vyplývá, že nemá pro mě odborný charakter vyplývající zejména z předmětu mé podnikatelské činnosti. ANO   |   NE

S pozdravem,.....................................


* Nehodící se škrtněte

payment