Právo na odstoupení od smlouvy
Datum zveřejnění:

Poučení o odstoupení od kupní smlouvy

(informace o uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy)

 

Právo na odstoupení od smlouvy

Informujeme, že máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne:

  1. když jste převzali věc nebo poslední z věcí, pokud se smlouva týkala převodu vlastnictví k mnoha věcem dodávaným samostatně nebo jste převzali poslední šarži nebo část, pokud se smlouva týkala převodu vlastnictví k věcem dodávaným v šaržích nebo částech,
  2. když třetí osoba jiná než dopravce a vámi uvedená převzala věc nebo poslední z věcí, pokud se smlouva týkala převodu vlastnictví k mnoha věcem dodávaným samostatně nebo převzala poslední šarži nebo část, pokud se smlouva týkala převodu vlastnictví k věcem dodávaným v šaržích nebo částech.

Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy informujte prosím osobu: 7SUN Paweł Sternal, ul. Wiejska 49, 41-253 Czeladź, orders@7sun.pl, tel.: 534 991 991, BDO 000495026 o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem).

Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí zaslat informaci o uplatnění vašeho práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od této smlouvy vám vrátíme všechny platby, které jsme od vás přijali, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vyplývajících z vámi zvoleného způsobu dodání jiného než nejlevnější námi nabízený běžný způsob dodání), a to neprodleně a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí uplatnit právo na odstoupení od této smlouvy. Platbu vrátíme pomocí stejných platebních metod, které jste použili při původní transakci, pokud jsme výslovně nedohodli jinak; v žádném případě vám v důsledku této náhrady nevzniknou žádné poplatky.

Můžeme zadržet vrácení plateb, dokud neobdržíme věci nebo dokud nám nebude poskytnut důkaz o jejím vrácení, v závislosti na tom, která událost nastane dříve, pokud se smlouva týkala prodeje věci.

Pokud se smlouva týkala nákupu věcí, zašlete nebo předejte nám věc na adresu: 7SUN Paweł Sternal, ul. Wiejska 49, 41-253 Czeladź, a to neprodleně, v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o vašem odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud odešlete věc zpět před uplynutím lhůty 14 dnů.

Budete nést přímé náklady na vrácení zboží.

Zodpovídáte pouze za snížení hodnoty věci vyplývající z jejího používání jiným způsobem, než nutný ke zjištění povahy, vlastností a funkci věci.

payment